L’ARC destinarà més de 750.000 euros a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

Font: residus.gencat.cat

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la prevenció de residus en l’àmbit municipal per valor de 750.000 euros. Els ajuts aniran destinats a ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats de municipis, consorcis i diputacions, així com a entitats sense ànim de lucre de Catalunya i universitats. Concretament, es destinaran 550.000 euros a projectes d’ens locals, i 200.000 euros més a iniciatives impulsades per entitats sense ànim de lucre i universitats.

L’objectiués impulsar el disseny d’estratègies de prevenció de residus municipals, que comportin el desenvolupament d’iniciatives per afavorir l’estalvi de recursos i la sostenibilitat ambiental en aquests àmbits. La prevenció de residus i la preparació per a la reutilització, eixos principals de la convocatòria, s’integren en el nou Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20).

Actuacions objectes de subvenció:

Ens locals:
◦ Elaboració de plans locals de prevenció
◦ Implantació d’actuacions previstes en plans ja aprovats o a plans a elaborar o adaptar en el marc d’aquesta convocatòria, al voltant de tres eixos prioritaris:

1. Prevenció del malbaratament alimentari
2. Foment de la reutilització de recursos
3. Elaboració d’estudis de pagament per generació i la seva implantació

◦ Desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus

Entitats sense ànim de lucre i universitats:
◦ Prevenció del malbaratament alimentari
◦ Foment de la reutilització d’objectes

Presentació de sol·licituds:

Les entitats que vulguin optar als ajuts hauran de presentar les seves sol·licituds abans del 15 de setembre. En el cas dels ens locals, les hauran d’adreçar mitjançant el registre telemàtic disponible de la Generalitat , l’EACAT. Pel que fa a la resta d’aspirants, les sol·licituds es canalitzaran mitjançant la presentació de sol·licituds a l’Agència de Residus de Catalunya.