Inauguració de la planta de compostatge a Sort per a la gestió de la matèria orgànica

Autor/Font: RESIDUS.GENCAT.CAT
Inauguració de la nova planta de compostatge de Sort | Font: residus.gencat.cat

La instal·lació està lligada al desplegament del sistema de recollida porta a porta que es desenvolupa al Pallars Sobirà des del març.

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, acompanyat del president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Llàtzer Sibís, del director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Salvador Rueda, i la coordinadora de l’Oficina d’enllaç amb el Programa ENPI CBC MED, Rosa Expósito, ha inaugurat aquesta tarda la nova planta de compostatge de Sort, que s’ha construït per a la gestió de la matèria orgànica. El pressupost per al desenvolupament del projecte i la construcció de la planta de compostatge ha sigut 338.321 € finançats pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

La planta de compostatge de Sort, amb una capacitat de tractament de 750 tones anuals, dóna servei a tota la comarca ja que està lligada al tractament de la fracció orgànica que es recull selectivament a tot el Pallars Sobirà des del passat mes de març, quan es van implantar el sistema porta a porta (PaP). El PaP preveu la recollida de les cinc fraccions de residus (paper i cartró, orgànica, envasos, vidre i resta) en dies determinats al llarg de la setmana. Per a una òptima gestió de l’orgànica s’ha construït aquesta planta de compostatge a Sort. Les obres van començar al març i han acabat ara al juliol. Mentrestant, la fracció orgànica recollida s’ha traslladat a la planta de compostatge de Tremp per tractar-la.

El projecte internacional SCOW

El porta a porta al Pallars Sobirà es desenvolupa en el marc del projecte SCOW (Sellective Collection of the Organic Waste in tourist areas and valorisation in farm compostig plants), dins el programa europeu ENPI-CBCMED (Cross-Border Cooperation in the Mediterranean). Aquest projecte, liderat per l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, té per objecte desenvolupar sistemes de recollida i reciclatge de biorresidus de baix cost, tecnologia senzilla i alta qualitat en territoris que combinin zones turístiques i activitat agrícola. Els socis d’aquest projecte pertanyen a Palestina, Israel, Malta, França, Itàlia i Catalunya.

L’SCOW pretén obtenir un model de gestió sostenible, innovador i local del residu orgànic d’origen municipal en plantes de compostatge a petita escala descentralitzada, desenvolupat fonamentalment en les zones properes als punts de producció de residus orgànics. També vol contribuir a millorar la gestió dels residus en general, tancant el cicle de la matèria orgànica en els països amb una important manca de carboni orgànic al sòl, i a millorar l’estructura del sòl i la fertilitat, reduint la desertificació, l’escalfament global i les necessitats de capacitat d’abocament, i facilitant el compliment entre d’altres, de la Directiva Marc de Residus i la Directiva d’abocador.

En el marc d’aquest projecte, es construiran diverses plantes de compostatge d’aquestes característiques en els països socis. En el cas de Catalunya, i després d’efectuar una avaluació i contrastar diverses alternatives, es va considerar que la comarca del Pallars Sobirà era favorable i apropiada per a la implantació d’aquest projecte.