Wall-B: el primer robot amb intel·ligència artificial per millorar la recuperació de residus

Autor/Font: NOTA DE PREMSA
Imatge del robot Wall-B en funcionament. Font: Sadako Technologies
Imatge del robot Wall-B en funcionament. Font: Sadako Technologies
Sadako-Technologies-equipo
Equip de Sadako Technologies. Font: Sadako Technologies

Sadako Technologies, startup tecnològica situada a Barcelona, ha desenvolupat el primer robot separador de residus dotat de visió per computador, capaç de distingir i recuperar residus valoritzables com ara plàstics, llaunes o brics, entre d’altres, a plantes de tractament de residus.

El sistema, denominat, Wall-B, combina algorismes de visió per computador en l’estat de l’art de la tecnologia amb la robòtica més avançada per donar lloc a un equip capaç de veure i interaccionar en un entorn tan complex com el d’una planta de tractament de residus. En general, els robots industrials són capaços de treballar en ambients específicament preparats per a ells, amb condicions controlades i limitades. Per contra, Wall-B actua en un entorn on els objectes a recollir tenen possibilitats il·limitades pel que fa a forma, textura, grandària, posició, etc. Per fer-ho actua com l’ull i el cervell humà, amb algorismes entrenats per distingir de manera intel·ligent, per exemple, una ampolla de PET de la resta de materials que circulen per la cinta de residus.

A més, el hardware associat a aquesta tecnologia resulta molt assequible, gràcies als avenços en els camps del microxip, tecnologia CMOS i visualització 3D, aquesta última impulsada per aplicacions comercials com smartphones i MS-Kinect. Tot això fa del Wall-B un equip cost-eficient, dissenyat per ser instal·lat en punts de planta amb volums mitjans on actualment es deixa escapar material perquè el cost de les solucions existents (un altre tipus de maquinària com els equips òptics o el treball humà) no compensa el potencial de recuperació. Wall-B està pensat per complementar aquestes solucions.

Des de la revolució industrial la quantitat de residus que generem ha anat creixent de forma constant fins a convertir-se en un dels majors problemes de la societat actual. Vivim en un món de recursos escassos, i en un planeta mediambientalment amenaçat, necessitem aprofitar-los al màxim impulsant una economia circular on els residus es converteixen en nous recursos.

Sadako Technologies treballa per ajudar a tancar el cercle, fent servir tecnologia avançada per contribuir a una major recuperació de residus. Wall-B és un equip flexible, adaptable i de fàcil instal·lació que permet als operadors de les plantes de tractament de residus incrementar la seva ràtio de recuperació de forma cost-efectiva, aportant beneficis econòmics i mediambientals, i contribuint a facilitar el compliment d’una normativa cada vegada més exigent.

[Vídeo corporatiu de Sadako Technologies]