L’Ajuntament de Girona licita el sistema automàtic de mesura de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

Autor/Font: GIRONA.CAT
Imatge de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà
Imatge de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà

Aquesta licitació, pressupostada en 700.000 euros, és la primera del procés de modernització de les instal·lacions, que suposarà una inversió final de 27,3 milions d’euros. Les ofertes es poden presentar fins al 21 de setembre i el termini màxim previst per al subministrament i instal·lació dels equips és de 12 mesos.

L’Ajuntament de Girona ha licitat, per valor de 700.000 euros (847.000 euros amb IVA), el subministrament i la instal·lació del sistema automàtic de mesura d’emissions (analitzadors) de la xemeneia de la planta de valorització energètica de residus de Campdorà. Aquest canvi dels analitzadors de la xemeneia serà la primera actuació del procés de modernització i adequació a la normativa actual de la planta de Campdorà, que suposarà una inversió total de 27,3 milions d’euros. Les ofertes es poden presentar fins al 21 de setembre i el termini màxim previst per al subministrament i la instal·lació dels equips requerits és de 12 mesos.

La partida destinada al subministrament i instal·lació dels analitzadors de xemeneia que ara es licita forma part de la subvenció de 6,6 milions d’euros atorgada per l’Agència Catalana de Residus (ARC) a l’Ajuntament de Girona, autoritzada pel Govern de la Generalitat el passat 20 de gener de 2015 i que serveix per sufragar les actuacions considerades com a prioritàries, com són els mateixos analitzadors, el desmuntatge de l’antiga xemeneia, el fossat, els forns o la caldera, entre d’altres.

Els nous analitzadors comptaran amb un sistema d’anàlisi en continu que permetrà la mesura de diversos components i paràmetres com són partícules totals, substàncies orgàniques en estat gasós i de vapor expressades en carboni orgànic total (COT), clorur d’hidrogen, fluorur d’hidrogen, diòxid de sofre, monòxid i diòxid de nitrogen, amoníac, monòxid de carboni, mercuri i els seus compostos, diòxid de carboni i concentració d’oxigen, entre d’altres, sempre complint amb el Reial decret 815/2013, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials, així com també amb les instruccions tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).

Els treballs consistiran en el disseny i projecte de les noves instal·lacions d’anàlisi i mesura, el subministrament dels equips aportant els certificats corresponents, la configuració dels equips per a les condicions concretes de la xemeneia de la planta, la instal·lació dels equips en les plataformes existents, la programació d’aquests equips per a l’emmagatzematge de dades i comunicació amb la DGQA, la generació d’informes, la formació del personal i el lliurament de la documentació establerta en el plec de prescripcions.

El nou sistema serà redundant, de manera que si l’equip principal té una avaria o requereix un temps d’aturada per manteniment, es posarà en funcionament de forma ràpida i fiable el sistema auxiliar. Els treballs es realitzaran sobre una instal·lació existent que haurà de romandre en servei durant l’execució de l’obra, garantint la mínima afectació sobre aquesta i possibilitant el canvi del sistema antic al nou en el menor temps possible.

El regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha recordat que “la modernització de la planta de Campdorà és una de les principals inversions que afronta la ciutat de Girona en aquest mandat” i que al finalitzar les obres “disposarem d’un equipament adaptat per al segle XXI, que permetrà la màxima eficiència per convertir un residu en un recurs”.

La propera licitació serà l’enderroc parcial de l’antiga xemeneia que es troba actualment fora de servei, reduint considerablement l’impacte visual.