Manlleu apropa la recollida de piles a la ciutadania

Autor/Font: MANLLEU.CAT
Manlleu-piles
L’Ajuntament de Manlleu afavoreix el reciclatge de piles | Font: gencat.cat

L’Ajuntament de Manlleu fa públic un mapa amb els punts on hi ha contenidors per a la recollida selectiva de piles. Així, a partir d’avui mateix la ciutadania pot consultar quin és el punt que li queda més a prop de casa, ja sigui una escola, comerç col·laborador, dependència municipal, etc…

Cal recordar que “totes les piles usades es consideren uns residus molt tòxics ja que contenen alguns metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient”.

Així doncs, per prevenir tots aquests impactes, cal separar les piles i portar-les a qualsevol punt col·laborador (comerços, escoles, edificis públics) del municipi i/o a la deixalleria municipal. Només d’aquesta forma se’n garanteix el seu reciclatge.

En cas que algun altre comerç estigui interessat a tenir un contenidor i col·laborar amb la recollida selectiva de piles, cal que s’adreci al servei de medi ambient de l’Ajuntament mediambient@manlleu.cat

Recordeu que trobareu més mapes d’interès al següent portal.