Ecovidrio facilita la recollida de vidre al sector hoteler i de restauració

Autor/Font: VILANOVA.CAT
nt-ecovidrio-vilanova
Lliurament dels cubells per a vidre a un dels establiments de restauració de la ciutat | Font: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

La campanya es va iniciar al juliol amb enquestes als establiments per conèixer les necessitats del sector. Actualment s’estan lliurant cubells específics per a la recollida i s’han instal·lat nous contenidors al carrer.

Continua a Vilanova i la Geltrú la campanya que du a terme Ecovidrio, mitjançant el canal Horeca i en col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat, que té per objectiu incrementar el reciclatge de vidre en el sector hoteler i de restauració. L’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio ha realitzat des del mes de juliol enquestes entre els establiments del sector per conèixer les seves necessitats i adequar els recursos existents per tal de fer-los més fàcil la tasca de reciclar aquest tipus de residu.

Un cop finalitzat el treball de camp, amb la recollida d’enquestes i avaluació de resultats, responsables d’Ecovidrio han lliurat gratuïtament als establiments interessats cubells específics per facilitar el transport dels residus de vidre fins als contenidors. Així mateix, s’ha instal·lat nous contenidors amb el sistema VACRI, dotats d’una boca més àmplia i d’un sistema d’elevació hidràulic que permet el reciclatge de grans quantitats de vidre.

El regidor de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat de l’Ajuntament de VNG, Joan Giribet, s’ha mostrat satisfet pels desenvolupament de la campanya i ha destacat “l’alt grau d’implicació dels responsables d’aquest tipus d’establiments en la recollida selectiva de residus i més concretament en el reciclatge de vidre”. Per al regidor Giribet, “és mitjançant aquesta implicació del conjunt de la ciutadania que Vilanova i la Geltrú s’ha situat enguany com el municipi de Catalunya de més de 50.000 habitants mes ben valorat pel que fa a la recollida de vidre”. En aquest sentit, Joan Giribet ha dit que a la nostra ciutat on es recullen 24 kg per persona i any, “l’Ajuntament fa un gran esforç per gestionar els residus que es generen a la ciutat i, en el cas del vidre Ecovidrio ens premia amb diverses campanyes”.