FEFAC signa un acord amb una empresa de gestió de residus sanitaris amb preus especials per a socis

Autor/Font: AFB.CAT
nt-residu-farmacia
Servei que inclou tots els pasos a seguir

PG Residus Sanitaris s’ocupa de la gestió íntegra dels residus dels grups III i IV, agulles i el material tallant i/o punxant contaminat amb fluids biològics per a la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya.

El servei inclou la tramitació de la documentació específica, el subministrament dels contenidors homologats per a cada tipus de residu i l’etiquetatge amb la procedència i el destí del residu, així com la recollida, transport i lliurament del material a un gestor autoritzat.

PG Residus Sanitaris és una empresa familiar, amb més de 20 anys d’experiència en la recollida i transport de residus, especialitzada en la gestió dels residus sanitaris produïts en centres de salut.

Aquesta gestió inclou:

  • Tramitació de la documentació específica (fitxa d’acceptació, fulls de seguiment, llibre de registre de residus) per a una correcta gestió dels residus sanitaris.
  • Subministrament dels contenidors adients a cadascun dels residus a gestionar. Contenidors homologats de diferents capacitats i per tipologia de residus. Disposem de contenidors d’1 litre, 5 litres, 10 litres, 30 litres i 60 litres, dels grups III i IV.
  • Etiquetatge segons normativa, per tal de saber la procedència i el destí del residu.
  • Recollida dels contenidors plens dels residus.
  • Transport dels residus a gestor autoritzat en vehicles autoritzats per l’Agència Catalana de Residus.
  • Lliurament a gestor autoritzat.
  • Retorn de la documentació acreditativa (full de seguiment) per tal de comprovar la correcta gestió del residu.