Barcelona aposta per la reutilització i el reciclatge de les joguines

Autor/Font: CANALAJUNTAMENT.CAT
reciclatge-joguines
Es fa una tria de les joguines segons estat, material i tipologia, possibilitats de reparació i finalment, es classifica segons el seu destí | Font: Ajuntament de Barcelona

Donar una segona vida a les joguines permet reduir-ne el seu impacte ambiental com a residu, donar feina a persones en risc d’exclusió social i alhora facilitar l’accés de joguines als nens i nenes a qui no els hi és fàcil tenir-ne.

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Prevenció de Residus de la ciutat, promou aquests dies una nova acció per la reutilització de materials amb la recollida de joguines usades als punts verds de la ciutat. Els bons resultats d’una prova pilot han permet la continuïtat del servei que s’ofereix als ciutadans de Barcelona: portar les joguines usades als 23 punts verds de barri i als 96 punts on s’ubiquen els punts verds mòbils.

Amb aquesta acció es pretén allargar la vida útil de les joguines a través del tractament que realitza la Fundació Formació i Treball, entitat especialitzada en els processos de recuperació i reutilització del residu (roba, mobles, joguines, bicicletes) i que treballa per a la formació i inserció laboral de persones en risc d’exclusió.

Així, els barcelonins i barcelonines quan visiten els punts verds troben el ‘Racó de les joguines que demanen tornar a ser estimades’, espais on hi ha habilitades unes gàbies per dipositar aquells jocs i joguines en bon estat que ja no fan servir i que poden ser utilitzats per altres nenes i nens.

Aquestes gàbies són buidades un cop per setmana per la Fundació i porta el seu contingut a la planta de recuperació que la Fundació disposa a Sant Adrià de Besòs, on es fa la seva tria segons estat, material i tipologia, possibilitats de reparació i finalment, es classifica segons el seu destí: entrega social, venda de segona mà a les botigues de la Fundació, o bé reciclatge.

El Programa d’Entrega Social dirigit a famílies amb escassos recursos econòmics es desenvolupa amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. A més, la Fundació Formació i Treball, disposa d’una xarxa de botigues de segona mà on es dóna sortida a roba, mobles, joguines i altres objectes de consum domèstic que provenen de donacions de particulars i empreses (restes d’estocs i/o fora de temporada, tares imperceptibles, etc.). La venda d’aquests productes, a preus molt econòmics, permet per una banda facilitar l’accés d’aquest producte a persones amb escassos recursos econòmics i per l’altra, generar llocs de feina per a persones en risc d’exclusió social (mitjançant els processos de recollida, selecció i distribució a punts de venda) i per últim, fer sostenible econòmicament el projecte ja que els beneficis obtinguts es destinen íntegrament a la creació de llocs de treball per a persones vulnerables.

Les joguines que pel seu estat no es poden preparar per a la reutilització se separaren per materials reciclables, amb la qual cosa es garanteix la seva correcta gestió com a residus.

Des de la posada en marxa del servei s’han recollit gairebé 180.000 quilos de joguines usades, a través de les gàbies ubicades en els punts verds, així com mitjançant l’entrega directa a les instal·lacions que la Fundació Formació i Treball té a Sant Adrià de Besòs (carrer Ramon Llull, 430-438). Enguany, la iniciativa solidària ha mantingut les seves xifres de recollida, incrementant-se en uns 9.000 quilos.

La distribució d’aquests jocs i joguines, en base al seu estat i tipologia, ha estat entre la xarxa de botigues que gestiona la Fundació (6%), el Programa d’Entrega Social (16%), clients minoristes i majoristes (33%) i rebuig (45%).

Aquests resultats han permès a la Fundació mantenir l’equip de quatre persones en risc d’exclusió social dedicades al tractament de joguines, dues pel transport i dues persones per fer-ne el triatge i la reparació.