Humana recull 4.490 tones de tèxtil usat a Catalunya el 2015 per una finalitat social

Autor/Font: NOTA DE PREMSA
Humana
Els recursos generats per la Fundació amb la gestió del tèxtil es destinen a programes de cooperació i ajuda social | Font: Humana

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que des del 1987 promou la protecció del medi ambient mitjançant la reutilització del tèxtil i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda social al territori més proper, va recollir 4.490.737 kg de tèxtil usat a Catalunya al 2015, una xifra que representa un augment del 9,5% respecte l’any anterior, en què la xifra va ser de 4.100.501 kg.

La Fundació té instal·lats 1.450 contenidors on la ciutadania hi diposita la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitza i als quals Humana dóna una segona vida. La recollida de roba és un servei gratuït per als municipis i significa un estalvi important en les despeses de recollida i eliminació de residus urbans.

La seu central està situada a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), on hi ha una central de classificació, i a Catalunya hi ha una plantilla de 120 treballadors. A Espanya, la Fundació va recollir 16.800 tones amb una plantilla de 420 treballadors, la qual cosa significa que genera un lloc de feina indefinit a temps complet per cada 40.000 kg.

“Afortunadament, cada cop hi ha més consciència dels beneficis ambientals i socials que representa la correcta gestió de residus tèxtils. Estem molt agraïts als ciutadans i ciutadanes per les seves donacions i volem que sàpiguen que darrera de cada contenidor hi ha un treball intens de preparació per a la reutilització, amb l’objectiu d’allargar la vida útil de les peces i donar una finalitat social a la roba usada”, afirma Jose Arrancudiaga, responsable de l’àrea de Recollida d’Humana a Catalunya.

Suport local i sensibilització

Com a complement a la recollida selectiva de tèxtil, Humana compta amb programes de suport local als municipis on és present, ja sigui en col·laboració directa amb l’ajuntament o mitjançant entitats locals. A més, al 2015 es van distribuir 415 Bons d’Ajuda en roba de vestir per un valor global de 12.450 euros: tenen un valor de 30 euros cadascun i permeten adquirir peces gratuïtes a les botigues secondhand.

També impulsa un programa d’agricultura social a quatre municipis (Lliçà d’Amunt, Cornellà de Llobregat, Tordera i Calella) i un de sensibilització centrat en aspectes com ara el canvi climàtic, la reutilització i els Objectis de Desenvolupament Sostenible. Són una mostra del compromís de la Fundació en revertir a la societat part dels recursos generats amb la gestió de la roba usada.

Menys emissió de CO2

La reutilització i el reciclatge de tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir en part els residus generats per la ciutadania: cada kg de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l’emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. Les 4.490 tones recollides l’any passat a Catalunya representen un estalvi de 14.231 tones de CO2 a l’atmosfera.

Jerarquia de gestió de residus

La jerarquia de gestió dels residus establerta per la normativa vigent (PRECAT20) prima la prevenció de la generació dels residus, impulsant en segona instància la seva preparació per a la reutilització, en tercera instància el seu reciclatge o aprofitament material, seguit d’altres tipus de valoritzacions inclosa l’energètica, i finalment la disposició o eliminació segura, quan la resta d’opcions no ha estat possible.

Les peces dipositades als contenidors d’Humana tenen dues destinacions: una part s’envia a la planta de classificació de l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i la resta es ven a empreses de reciclatge. Les peces enviades a la planta es distribueixen així:

  • El 59% es prepara per a la reutilització: el 14% es destina a les botigues secondhand i el 45% es tracta de roba qualitat Àfrica que s’hi exporta per a ser venuda a preus baixos a comerciants locals, per a satisfer la demanda d’aquests països, impulsar-hi l’activitat econòmica local i generar-hi recursos per al desenvolupament.
  • El 35% es destina a reciclat.
  • Un 5%, a valorització energètica.
  • Un 1%, a tractament finalista (centre de tractament de residus).
La valorització de la roba com a motor de cooperació al desenvolupament

Tots els recursos generats amb l’activitat de recollida i valorització de la roba a Espanya es dediquen a la finalitat social de l’organització. Gràcies a això, entre 2010 i 2014 es van destinar 9,3 milions d’euros a projectes d’educació i agricultura a l’África, Amèrica Llatina i l’Àsia.

Anualment els programes de cooperació de la Fundació involucren 90.000 persones, bàsicament en àrees rurals amb elevats índex de pobresa. Entre els països en què Humana hi treballa juntament amb les organitzacions i la població locals hi ha Angola, Guinea Bissau, Moçambic, República Democràtica del Congo, Malawi, Zàmbia, Zimbabwe, Xina, índia, Equador o Brasil. A més, alguns d’aquests projectes han rebut fons externs procedents de la Unió Europea o de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

“La roba valoritzada per Humana s’ha convertit en suport real per aquestes poblacions gràcies als ciutadans i ciutadanes i a les institucions que avalen la nostra feina. El nostre model de finançament assegura la sostenibilitat de la Fundació i dels seus programes de cooperació, en un període en què els fons públics dedicats a aquest àmbit han baixat”, assegura Jesper Wohlert, coordinador general d’Humana.

Botigues secondhand

Humana promou la segona vida de la roba com a pilar de la moda sostenible: no hi ha peça més sostenible que la que ja està fabricada. La xarxa de botigues és essencial en aquesta tasca d’impuls de la reutilització. La Fundació té 37 establiments: 15 a Barcelona, 18 a Madrid, dos a Sevilla i dos a Granada.

Sobre Humana

Humana Fundación Pueblo para Pueblo és una organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) que des de 1987 promou la protecció del medi ambient i duu a terme programes de cooperació a l’Àfrica, Amèrica Llatina i l’Àsia, i també d’ajuda social a Catalunya, gràcies als recursos obtinguts amb la gestió de tèxtil usat. L’organització disposa de 5.000 contenidors per a la recollida de roba i calçat a Espanya, 1.450 dels quals estan distribuïts a Catalunya gràcies als acords de col·laboració establerts amb prop de 200 ajuntaments i 200 entitats i empreses privades.

Humana disposa de 37 botigues de venda de roba de segona mà: a Barcelona (14 a la capital catalana i una a L’Hospitalet del Llobregat), Madrid (18), Sevilla (2) i Granada (2), que generen els recursos necessaris per al finançament dels programes de cooperació. La Fundació impulsa campanyes de sensibilització sobre la importància de la reutilització i el reciclatge del tèxtil per a la protecció del medi ambient i com a font de recursos per a la cooperació als països del Sud.

Humana compta amb 420 treballadors. La seu central és a l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i forma part de la Federació Humana People to People, que agrupa a organitzacions de 32 països.