Noves tapes als contenidors per millorar i augmentar la recollida de restes d’orgànica a Sant Andreu

Autor/Font: AJUNTAMENT.BARCELONA.CAT
organica
Aquests residus es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs | Font: Ajuntament de Barcelona

A partir d’aquest dilluns 7 de març, els veïns i veïnes comptaran amb educadors ambientals al carrer per informar sobre el canvi de sistema. La fracció orgànica és molt important, ja que suposa la tercera part dels residus que generem a la nostra llar. Aquests residus, com restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, però també closques d’ou, taps de suro, bosses d’infusió, paper de cuina, es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs.

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el canvi de 19 tapes de contenidors de recollida de matèria orgànica amb l’objectiu de disminuir la quantitat d’impropis i augmentar la quantitat i qualitat de la matèria orgànica domiciliària que es recull.

Pel que fa a la implantació, s’ha triat l’àrea que comprenen els carrers de Concepció Arenal, Pons, Gran de Sant Andreu i la Rambla de Fabra i Puig, al districte de Sant Andreu.

El canvi de sistema va acompanyat d’una campanya de comunicació als veïns i comerços de la zona, per tal d’informar-los sobre reutilització i reciclatge, la correcta separació de les fraccions de residus i els sistemes de recollida per a cada fracció i horaris de lliurament.

La campanya informativa, prevista entre el 7 i 11 de març, permet informar del canvi de sistema. Es contemplen dos tipus d’actuacions informatives: bustiada a les llars dels entorns i reforç informatiu a peu dels contenidors per tal d’aclarir els possibles dubtes que els veïns i veïnes puguin tenir.

Ambdues accions es portaran a terme per un equip d’educadors i educadores ambientals en horari de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 hores i de 16.00 a 19.00 hores, i divendres de 10.00 a 15.00 hores. També realitzaran una enquesta als ciutadans per conèixer els seus hàbits en la gestió de residus.

El contenidor marró per als residus orgànics

Les substàncies d’origen vegetal i/o animal, com les restes de menjar i de jardineria, són susceptibles de degradar-se biològicament. És una fracció de residus molt rellevant, ja que constitueix la tercera part dels residus que generem a la nostra llar.

Aquests residus es duen als ecoparcs, on es converteixen en compost i en biogàs.

El què es pot llençar als contenidors marrons de fracció orgànica és: restes de carn, peix, pa, fruita, verdura, marisc i fruita seca, closques d’ou, taps de suro, bosses d’infusió, marro del cafè, paper de cuina i tovallons tacats d’oli, restes de jardineria, etc.

En canvi, no s’hi pot llençar: restes d’escombrar, cabells, bolquers i excrements d’animals, que van al contenidor gris; o paper i cartró, que van al contenidor blau.

En el marc de les campanyes de sensibilització ciutadana, l’Ajuntament de Barcelona impulsa accions i eines per acompanyar als ciutadans en la millora de la recollida de residus domèstics a través d’accions educatives i de formació dirigides a la ciutadania i als diferents col·lectius que conformen la ciutat.

En aquest sentit, una de les principals premisses és que: tant net és qui neteja com qui no embruta.