Palamós millora el percentatge de recollida selectiva de residus

Autor/Font: PALAMOS.CAT
palamos
Imatge del sistema d’illes emergents que s’ha ubicat a diversos punts de la vila | Font: Ajuntament de Palamós

Aquestes dades han estat elaborades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós i s’extreuen del volum de residus recollits durant l’any 2015. El creixement ha estat significatiu en la fracció d’envasos lleugers i en la fracció d’orgànica. Les bones xifres aconseguides en l’àmbit de la recollida selectiva a Palamós estan motivades, en part, per l’efectiva resposta que el sector comercial té de la recollida porta a porta als comerços i restaurants, i la bona acollida del ciutadà a les noves illes emergents situades en punts del municipi on és difícil la ubicació de contenidors de recollida selectiva. Aquest augment significatiu de la recollida selectiva representa també una important disminució de l’entrada de residus a l’abocador i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

La recollida selectiva a Palamós realitzada durant el 2015 ha seguit marcant una clara tendència a l’alça, augmentant en un 6,7% en relació a les dades totals de 2014.

Aquestes xifres han estat elaborades per l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós i s’extreuen del volum de residus recollits durant l’any 2015 en les diverses fraccions de residus: vidre, envasos lleugers, orgànica, paper i cartó, deixalleria i fracció resta.

En aquesta comparativa es destaca que s’ha passat d’un augment del 38,27% de l’any 2014, al 44,97% de l’any passat, com a total del volum de residus recollits de forma selectiva.

Augments destacats en la recollida d’envasos lleugers i orgànica

El creixement s’ha produït en les diverses fraccions, però ha estat significatiu en envasos lleugers i l’orgànica. Concretament l’orgànica s’ha incrementat el 20% respecte a l’any 2014 arribant les 1.335 tones, i en els envasos ha estat del 60% d’increment respecte al 2014 superant les 697 tones.

Disminució de residus a l’abocador i augment d’ús de la deixalleria

Aquest augment destacat de la recollida selectiva a la vila representa també una important disminució de l’entrada de residus a l’abocador i, per tant, una reducció de la despesa per al municipi en aquest concepte.

Cal destacar també un augment de l’ús de la deixalleria que ha registrat un increment del volum abocat que s’ha xifrat en un 9% respecte a 2014, situant les tones recepcionades en aquest servei durant 2015 en 2.464 i dividides en les diverses fraccions.

Bona resposta dels sistemes aplicats i dels seus usuaris

Aquestes xifres aconseguides durant el 2015 en l’àmbit de la recollida selectiva a Palamós han estat motivades per la bona resposta que el sector comercial i la ciutadania de la vila han tingut davant el nou servei de recollida porta a porta comercial i la posada en funcionament de noves illes emergents ubicades en diversos punts del municipi on instal·lar contenidors de recollida selectiva era complicat.

Amb la implementació d’aquests sistemes l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palamós segueix millorant l’entorn urbà i facilitant la recollida selectiva als ciutadans.