ICRA coordinarà un projecte europeu de recerca de més d’un milió d’euros per a la gestió intel·ligent de les aigües residuals en l’àmbit urbà

Autor/Font: ICRA.CAT
icra
El projecte aprofita els recursos procedents de les aigües residuals i pluvials | Font: Institut Català de Recerca de l’Aigua

El projecte desenvoluparà solucions descentralitzades i versàtils per a la recuperació i producció de recursos valuosos a partir d’aigües pluvials i residuals.

Les tecnologies seran capaces de recuperar aigua, energia i productes químics d’alt valor afegit per a la seva aplicació a nivell local, i evitarà així la sobrecàrrega dels col·lectors i contribuirà a la gestió intel·ligent de l’aigua a la ciutat.

ICRA lidera el projecte del qual també formen part centres de recerca danesos, italians i portuguesos i l’empresa espanyola Acciona Agua.

L’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) lidera un nou projecte, seleccionat pel programa europeu Water JPI, que desenvoluparà un sistema flexible i integrat de tecnologies que aprofitaran els recursos procedents de les aigües residuals i les pluvials, i facilitarà una gestió intel·ligent de l’aigua a nivell urbà.

El projecte compta amb un pressupost de més d’un milió d’euros, i en la seva execució col·laboren centres de recerca danesos, italians i portuguesos al costat de l’empresa espanyola Acciona Agua, que permet cobrir tota la cadena de valor de l’R+D, des de la recerca bàsica fins a l’explotació al mercat.

El projecte, coordinat pel Dr. Ignasi Rodríguez-Roda, proposa la combinació de diferents conceptes relacionats amb el tractament descentralitzat en el col·lector i d’aigües pluvials per a la recuperació i producció de recursos valuosos com l’aigua, l’energia (metà) i productes químics d’alt valor afegit per al seu ús a nivell local i en funció de les necessitats.

Aquest plantejament tindrà un efecte positiu per a la gestió de les infraestructures centralitzades existents d’aigües residuals enfront d’episodis dinàmics com són les tempestes combinades amb llargs períodes de sequera. També s’analitzarà l’impacte d’aquesta activitat en les característiques de l’aigua residual que són transportades pel col·lector fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.

El projecte està estructurat al voltant de cinc blocs de treball:

  1. Estudi de la producció d’aigua regenerada a partir de la filtració per osmosi directa seguit per osmosi inversa de l’aigua residual de col·lector. El corrent concentrat pot ser tractat per una unitat de digestió anaeròbica. També es construirà una planta d’aiguamolls artificials per tractar les aigües pluvials i, alternativament, part de l’efluent ric en nutrients del procés anaeròbic.
  2. Estudi de la recuperació d’energia en un reactor anaeròbic de membranes a partir de l’aigua residual del col·lector preconcentrada en una unitat d’osmosi directa. El sistema estarà acoblat a una cèl·lula electroquímica que oxidarà els sulfurs en l’ànode per evitar la inhibició de metanogènesi per sulfhídric.
  3. Estudi sobre la possibilitat de produir sosa càustica i oxigen en una unitat electroquímica acoblada al reactor anaeròbic.
  4. Estudi de l’impacte de l’aplicació de tecnologies descentralitzades en la qualitat de l’aigua residual del col·lector, així com l’optimització del procés biològic per a l’eliminació de N i P dut a terme a l’estació depuradora d’aigües residuals, especialment per maximitzar l’eficiència energètica i minimitzar l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
  5. Desenvolupament d’un model matemàtic dinàmic per als processos innovadors de la proposta. Aquests models, al costat de criteris econòmics, ambientals, tècnics i socials, s’integraran en un sistema d’ajuda a la decisió per planificar sistemes urbans de gestió de l’aigua que combinin tractaments centralitzats i descentralitzats en diferents escenaris.

És difícil calcular l’impacte econòmic que una proposta d’aquest estil pot tenir per a la gestió integrada del cicle de l’aigua, però en tot cas són evidents els seus avantatges a la ciutat que la implementi pel que fa a la generació d’aigua a partir d’un recurs alternatiu en èpoques de sequera, l’estalvi energètic, el control de les males olors i la corrosió en els col·lectors, i la disminució de les descàrregues contaminants a la ciutat durant episodis de tempestes, a més de disminuir la quantitat i la càrrega d’aigua residual que ha de tractar l’estació depuradora d’aigües residuals convencional.