La recollida de cartró a Barberà s’incrementa en un 18%

Autor/Font: BDV.CAT
paper_cartro
La recollida selectiva a Barberà ha estat d’un 28,7% | Fon: Ajuntament de Barberà del Vallès

Amb un 18 % d’increment, Barberà augmenta la recollida selectiva de la fracció de paper i cartró al municipi, fet que no succeïa desde 2010.

Gràcies a l’esforç de la ciutadania, es recuperen materials per poder fer nous productes, i evitar així el malbaratament i l’esgotament dels recursos naturals.

Com cada any, i després de realitzar la recopilació de dades de les diferents fraccions de residus generades al municipi, els resultats total de recollida durant el 2015 ha estat de 12.568,18 tones de residus.

La matèria orgànica, que suposa el 40% en pes de la bossa tipus de residus, és una de les fraccions valoritzables més importants dins de la recollida selectiva, per tal de poder obtenir compost, i tancar el cicle d’aquesta fracció. En total s’han recollit 894,66 Tn.

Els envasos lleugers, són la fracció que poden ocupar el major volum de les nostres deixalles, per això és important dipositar els envasos amb el mínim volum, aprofitant així l’espai als contenidors corresponents. En total s’han recollit 342,50 Tn. Els resultats de les caracteritzacions realitzades per AMB han estat correctes, s’ha trobat un 24% d’impropis (la mitjana dels municipis del Vallès és d’un 30% d’impropis).

La fracció de paper i cartró, s’ha incrementat en un 18%. En total s’han recollit 324,81 Tn. Per una bona recollida s’ha de procurar plegar els cartrons i dipositar-los dins dels contenidors a aquest efecte.

El reciclatge de l’oli domèstic usat a les nostres cuines és molt important, per tal d’evitar principalment la contaminació de les aigües, i poder reutilitzar-lo per produir sabó o biodièsel. L’ús dels contenidors especials per a la recollida d’oli s’ha mantingut, recollint 5,32 Tn d’oli usat. A finals d’aquest 2015, es va augmentar la dotació de contenidors al carrer, disposant en total de 7 contenidors de recollida d’oli domèstic:

1. Ctra. Barcelona, 235 (entrada Mercat Onze de Setembre)

2. Passeig Doctor Moragas – Parc de Can Serra

3. Nemesi Valls – Plaça Unitat

4. Nàpols, 52 (davant del supermercat Mercadona)

5. Av. Verge Montserrat, 71

6. Passeig Doctor Moragas, 245 (Can Llobet)

7. Monturiol-Bosc (Parc Europa)

La utilització de les 9 minideixalleries durant aquest 2015, s’ha reduït una mica respecte a l’any anterior, amb una recollida d’1,25 Tn, de les quals 0,88 Tn corresponen a piles usades.

La Deixalleria municipal ha rebut 7.498 usuaris, que han aportat 1.815 Tn de residus.