L’Ajuntament de Salt posa en marxa la campanya “A Salt, les 4 r!” per sensibilitzar als ciutadans a l’entorn el reciclatge de residus

Autor/Font: VILADESALT.CAT

salt

L’Ajuntament de Salt ha iniciat una campanya de sensibilització ciutadana anomenada anomenada “A Salt, les 4 r!” . Promoguda per la regidoria d’Entorn Natural i Medi Ambient té per objectiu potenciar les pràctiques respectuoses amb l’entorn i reduir el cost de la recollida d’escombraries que es produeix en bona part per la quantitat de residus no reciclats correctament.

“A Salt, les 4 r!” afegeix la R de re valoritzem a les tradicionals de reduïm, reutilitzem i reciclem. Aquesta campanya vol enfocar el tema en un termini de quatre anys i es centrarà cada any en una R. Aquest 2016 el focus es posarà en el reciclatge.

S’ha detectat indrets a Salt on els contenidors de residus s’hi troba de forma habitual la presència d’abocaments d’impropis (mobles, residus d’obra, residus abocats a l’entorn dels contenidors que no toquen,…). A banda d’això, els índexs de recollida del 2015 es situen al 30,1 %, una xifra molt llunyana de la que es preveu a Catalunya com a objectiu per al 2020.

Per a sensibilitzar a la ciutadania d’aquesta problemàtica i per revertir aquesta situació es desplegarà al municipi un educador ambiental, que centrarà la seva actuació als mercats i als comerços, i dos treballadors de mesures penals alternatives, que repartiran cartells i fulletons informatius a domicilis i botigues. Per difondre la campanya, s’utilitzaran les xarxes socials, s’ha editat un cartell en A3, s’editarà un díptic informatiu i es reutiltizaran diversos materials informatius de campanyes anteriors.

La campanya també servirà per recordar als ciutadans que poden demanar al Consell Comarcal la tarja de bonificació per l’us de la deixalleria. Amb la tarja és possible obtenir rebaixes en la taxa d’escombraries si es fa ús del servei de la deixalleria.