Avís legal i política de privacitat

Informació general

Residu és recurs és un lloc web creat, gestionat i desenvolupat per Clipmèdia Comunicació, marca comercial d’Aboninvent Comunicació, SL, que té la seu al carrer Sant Salvador 11-13, 1-1, . 08290 Cerdanyola del Vallès. Tel. 93 580 90 87.

Residu és recurs s’ha concebut com un lloc web de reportatges, opinió i actualitat sobre el món del residu i els seus diferents àmbits de treball. Per mitjà de les seves pàgines s’informarà als usuaris sobre els últims projectes d’empreses i entitats dedicades al servei de l’economia circular així com de les últimes novetats del sector a través de les seccions de notícies, agenda o allò que diu la premsa.

Condicions generals d’accés i ús de Residu és recurs

  1. L’accés i/o ús de Residu és recurs atorga a qui el realitza la condició d’usuari, el qual accepta des d’aquest moment les presents condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin establir per a la regulació de determinats serveis o continguts.
  2. Els continguts posats a disposició dels usuaris a través del web estan protegits i se’n poden fer ús en funció de l’autoria.

Els continguts i elements gràfics amb autoria o font residuesrecurs.cat són de titularitat exclusiva de Clipmèdia Comunicació–Aboninvent Comunicació, SL. Aquests continguts es sotmeten a una llicència Creative Commons que només exigeix l’atribució a l’autor, i permet crear obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial  i es comparteixi sota la mateixa llicència. Tampoc no és possible utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.

Els textos i els elements gràfics signats per altres persones físiques o jurídiques, que n’han autoritzat l’ús per a la publicació del llibre De residu a recurs. 20 anys de gestió de residus a Catalunya i la posterior creació del portal web, són objecte de propietat intel·lectual i no estan sota la mateixa llicència de Creative Commons. En cada cas, caldrà doncs consultar l’organisme o persona que apareix com a autor o font dels textos i/o elements gràfics.

De la mateixa manera caldrà fer-ho amb tots aquells continguts amb un autor o font que no sigui residuesrecurs.cat

  1. La remissió de continguts per part de tercers a través de qualsevol dels mitjans habilitats a Residu és recursimplica l’autorització expressa i sense reserves de l’autor dels continguts per a la seva publicació. Concretament, es podrà publicar el nom de l’autor, el comentari i, si escau, la URL de la seva pàgina web, llevat que en el mateix enviament l’autor disposi una altra cosa. En qualsevol cas, l’equip editorial de Residu és recurses reserva el dret de publicar els continguts que estimi oportuns, i de poder així mateix editar, modificar i/o esborrar en tot o en part el contingut dels enviaments rebuts.
  2. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de protecció de dades de caràcter personal, s’informa als usuaris que les dades personals facilitades a través de Residu és recurssón emmagatzemats per al seu tractament automatitzat en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat d’Aboninvent Comunicació, SL. Les dades personals facilitades no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del seu titular, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei i sempre que es compleixin els requisits que s’hi estableixen.

En qualsevol cas, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, adreçant-vos a:

Aboninvent Comunicació, SL
Carrer Sant Salvador 11-13, 1-1
08290 Cerdanyola del Vallès

D’acord amb el que disposa l’article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l’article 25.1 del RLOPD.

  1. El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web, tal com s’explicita en la secció de Política de cookies.

Residu és recurs no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient del lloc.

  1. Els links inclosos a Residu és recurstenen com a única finalitat facilitar l’accés a altres continguts i/o serveis que es consideren d’interès, no estant aquests gestionats ni controlats per Residu és recurs. En aquest sentit,Residu és recurs no assumeix cap tipus de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts i/o serveis que no estiguin directament gestionats o controlats per aquests, encara que puguin ser accessibles a través del lloc web.
  2. Residu és recurs,i en conseqüència Aboninvent Comunicació, SL, no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l’usuari o un tercer derivats de:

La falta de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts.
Que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes, utilitzi el lloc web, els seus continguts o serveis per a la remissió de virus, o accedeixi a realitzar un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades.
Ni, en general, de qualsevol ús del web, els seus serveis i/o continguts que pogués realitzar l’usuari o un tercer, en contra de les condicions d’accés i ús aquí establertes.

  1. Residu és recurs es reserva el dret de modificar els continguts del web, totalment o parcialment, d’eliminar-los, o de canviar-ne el disseny, continguts i/o serveis, així com les presents condicions.

9.- L’incompliment per part de l’usuari de les presents condicions pot suposar la denegació d’accés i/o ús del web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.