L’any 2007 es va millorar i reforçar el sistema de control d’emissions d’aires| Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
El biogàs es condueix al gasòmetre on s’emmagatzema i des d’on s’alimenten els motors de cogeneració | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
L’Ecoparc 2 disposa de tres tancs digestors amb una capacitat de 4.500 m3 cadascun | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
L’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac va ser una de les infraestructures que ja s’havien previst en el primer Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM 1997-2008)|Font: FCC Ámbito
El biogàs es condueix al gasòmetre on s’emmagatzema i des d’on s’alimenten els motors de cogeneració|Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
Els envasos seleccionats i premsats en bales s’envien als recuperadors