Les turbines, mogudes pel vapor provinent de la caldera, generen cada any fins a 180.000 MWh d’electricitat | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
A l’interior dels forns, la combustió dels residus genera una temperatura d’uns 900oC | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
La PIVR de Sant Adrià de Besòs ha procurat integrar-se en l’entorn urbà i minimitzar l’impacte visual. Les naus del tractament mecànic queden ocultes sota una coberta vegetal | Font: Tersa
A la PVE, mantenir les emissions de gasos i partícules contaminants tan per sota dels límits legals com sigui possible és la màxima prioritat | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
La PVE de Sant Adrià es va inaugurar l’any 1974 i va ser la primera de tot l’Estat | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
La sala de control vetlla pel bon funcionament de la PVE les 24 hores del dia | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
Un laberint de tubs i vàlvules condueixen el vapor que recircula contínuament per tota la planta cap al seu destí o origen | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació