Els arquitectes Batlle i Roig van concebre el centre, que va obtenir el primer premi a la categoria Production, energy and recycling centres del World Architecture Festival 2011, celebrat a Barcelona| Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
La coberta vegetal del CTR del Vallès Occidental contribueix a equilibrar l’impacte visual | Font: Josep Pagans-Clipmèdia Comunicació
La comarca necessitava disposar d’una planta de tractament mecànic i biològic per tal de tractar la fracció Resta | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Bales de llaunes triades i premsades preparades per enviar a un recuperador de metalls | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Detall de les rotopales abans d’entrar en funcionament | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Interior d’un garbell rotatiu i obrebosses nou, abans de ser utilitzat | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Àrea d’estabilització de la matèria orgànica | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Les línies de l’àrea de pretractament separen els materials segons la seva naturalesa | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
Fossar de recepció | Font: Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental