Catalunya i les emissions de CO2
Des de l’inici del canvi climàtic, Catalunya, mitjançant les seves administracions públiques, sempre ha estat una comunitat capdavantera en la proposta d’iniciatives de mitigació i actuació sobre aquesta problemàtica.