Enginyeria i indústria catalana per a un mercat global

Des del seu naixement, Masias Recycling va assumir ben aviat el repte –i la responsabilitat– de ser pionera a treballar pel desenvolupament del que ara s’anomena gestió del residu a Catalunya. Després de tots aquests anys, i amb motiu del 20è aniversari de l’Agència de Residus de Catalunya, la gestió eficient del residu no només és una realitat, sinó que ha estat i continuarà essent un dels camins més profitosos i apassionants per aportar valor a la societat i, per què no, participar en aquest desig tan utòpic com esperançador de canviar ja no el món, sinó la realitat que ens envolta. Perquè això sí que ho podem fer.

Tenim a les nostres mans la millora del nostre entorn a través de la gestió dels residus. Sota una lògica empresarial que contempla amb més força que mai el nostre present més immediat, podem dir que qualsevol activitat, ja sigui per un bé públic o una activitat empresarial, si no és rendible no tindrà expectatives de futur. Des del punt de vista de la gestió empresarial, cal tenir com a màxima prioritat l’optimització tant dels beneficis de l’empresa com la dels clients i altres col·laboradors amb què participi en aquesta cadena de valor. És per això que la responsabilitat d’iniciar aquest camí, on d’alguna manera tot estava per fer, l’ha fet responsable de definir una manera de fer pròpia que, amb el transcurs dels anys, ha transformat en paradigma productiu d’èxit que ha lluitat per la rendibilitat: un model d’enginyeria i indústria 100% català que ha obert les portes al món.

Integrar serveis per crear valor

Com a pioners en aquest nou panorama que als inicis dels anys noranta s’obria al seu davant, Masias Recycling ha après a ser exigent. Més que exigent, autoexigent. L’empresa ha crescut adaptant els màxims requeriments de qualitat als seus processos i ha constituït un know-how que, com en altres grans empreses d’altres sectors, ha esdevingut el millor passaport per presentar els seus projectes amb solvència, rigor, efectivitat i rendibilitat arreu del món.

Separador balístic fabricat per Masias Recycling per a plantes de tractament de residus municipals
Separador balístic fabricat per Masias Recycling per a plantes de tractament de residus municipals

Des dels inicis, com a empresa dedicada només a la importació d’equips i al muntatge, fins avui, que disposa de tres unitats d’activitat ben diferenciades, amb la seva gestió particular però definida per establir economies d’escala entre les tres, ha anat desenvolupant nous serveis d’activitat fins que ha cobert tota la cadena de la gestió del residu: disseny de processos, enginyeria de processos, enginyeria d’equips, fabricació, integració d’equips, muntatge d’equips, instal·lació elèctrica, manteniment, recanvis, assistència tècnica i, recentment, formació. Integrar progressivament servei per servei, valor per valor, permet aportar rendibilitat al procés global de la gestió del residu: sota aquesta premissa s’incrementen els beneficis generats per les diferents empreses del sector, s’incrementa el valor econòmic de l’activitat i, al mateix temps, es genera un bé social sostenible.

Avui, després d’una dilatada experiència, és un dels referents catalans, nacionals i internacionals en enginyeria, disseny i fabricació d’equips per a la gestió i el tractament del residu. Durant tot aquest aprenentatge s’ha consolidat com a líder al nostre país i, al mateix temps, com a referent fora de casa, gràcies a la voluntat i responsabilitat de portar més enllà de les nostres fronteres tot allò que ha après del seu entorn i que ha sabut adaptar a partir de l’experiència.

La clau de l’èxit d’un procés d’internacionalització ha de combinar les mateixes dosis de responsabilitat, visió i anticipació. Però, si hem d’avaluar qui som i qui volem ser, ens adonem ràpidament que el secret de la marca catalana no és un altre que ser com som: propers, locals, amb esperit constant de servei, allà on exportem el nostre model d’indústria de gestió del residu.

Abans d’això, però, en aquest camí per definir i assentar aquest mercat incipient de gestió del residu al nostre territori més proper, Masias Recycling ha pogut participar activament en algunes de les fites més importants desenvolupades en el marc mediambiental en l’àmbit nacional. Ha sabut traçar el seu propi full de ruta a l’hora de plantejar cada projecte, dur a terme cada obra i identificar els serveis que el mercat demanava. Ho va fer primer a Espanya, encara lluny de Catalunya en matèria de medi ambient. Aviat, però, van arribar els primers projectes en l’àmbit internacional.

Un mercat global: un benefici social

Aquest mercat, el de la gestió del residu, no es tanca de portes endins, sinó que és tan gran com la societat que ens envolta, on viuen comunitats que generen residus tan diferents com projectes es poden dissenyar per donar solucions de valor. La gestió del residu, més que mai, és una realitat que pot aportar valor al cicle econòmic de les comunitats d’arreu del món. I això és el que s’ha fet des de llavors a països com Portugal, la Xina, Gran Bretanya, Noruega i Portugal, entre d’altres.

Biodrums, un sistema de Masias Recycling amb el que s’obté una reducció del volum i de la humitat del residu millorant la separació i recuperació de les diferents fraccions
Biodrums, un sistema de Masias Recycling amb el que s’obté una reducció del volum i de la humitat del residu millorant la separació i recuperació de les diferents fraccions

Per fer-ho possible cal tenir ben presents les diferents variables que condicionen cada mercat. Com a empresa que vol mirar a l’exterior, cal conèixer el tipus de residus de la comunitat on es vol establir, el marc jurídic que la regula, la maduresa d’aquell país en matèria mediambiental, si hi ha o no barreres a la importació, com són les condicions climatològiques predominants, els recursos econòmics del sector i el cicle econòmic del país. Cadascuna d’aquestes variables té diferents efectes en les diferents fases del procés de tractament del residu, condiciona el disseny, els acabats, etc. Per exemple, si el país en qüestió no és suficientment madur en matèria mediambiental, caldrà projectar plantes més manuals, menys automatitzades, amb més mà d’obra. En definitiva, cal entendre que cada projecte, amb les especificitats pròpies de la gestió del residu de cada país, crea cada projecte individual.

Com a empresa catalana amb esperit global, Masias Recycling ha sabut entendre que les necessitats de la societat són tan diverses com les persones que hi viuen. Per donar resposta ha dissenyat solucions d’enginyeria d’alta qualitat adaptades a cada mercat i que actuen sota una mateixa premissa: oferir serveis reals, especialment dissenyats per competir i ser rendibles sota el marc legislatiu i social que requereix cada país.

Portugal és un dels escenaris que ha permès créixer Masias Recycling i desenvolupar una gran part d’aquesta enginyeria puntera i innovadora. És el primer país on es va poder aplicar un mètode adaptat a les seves característiques pròpies: un residu urbà diferent, un marc legal diferent, uns processos de recollida i tractament diferents, etc. El repte, assolit amb èxit, no deixa de ser paradigmàtic: s’havia exportat enginyeria específica amb capacitat per donar resposta als requeriments d’un país diferent. Avui, ja porta gairebé deu anys de projectes solvents, rendibles i eficaços al país veí, amb una experiència contrastada i en constant evolució.

Com a empresa que vol mirar a l’exterior, cal conèixer el tipus de residus de la comunitat on es vol establir, el marc jurídic que la regula, la maduresa d’aquell país en matèria mediambiental i si hi ha o no barreres a la importació

Després de Portugal, Masias Recycling va emprendre una de les fites més ambicioses de la seva història: l’entrada a la Xina. En total s’han desenvolupat tres projectes al gegant asiàtic. El repte, més enllà de les especificitats del seu model productiu i la naturalesa de les seves comunitats i, per tant, del seu residu: vendre solucions a un mercat 100% d’exportació. És un cas clar d’èxit que va fer agafar empenta per assumir projectes a nous mercats. Aquest model d’enginyeria no pot fer altra cosa que créixer.

França, Noruega, el Regne Unit…

Sense deixar de banda tots els projectes que Masias Recycling estava desenvolupant a Espanya de la mà de grans partners i clients de confiança, es van assolir noves obres fora de les nostres fronteres que van permetre millorar encara més aquest model d’enginyeria 100% català i una manera de contribuir en la rendibilitat dels clients, alhora que es treballa per millorar la societat que els envolta.

Un dels casos més recents que il·lustren amb rigor l’excel·lència que cal assolir és Noruega. Si entrar a la Xina, país exportador 100%, requereix uns objectius de producció molt ben definits, no menys complex és el cas d’aquest país nòrdic. Noruega, amb una tradició molt consolidada de gestió del residu, és un mercat desenvolupat on les solucions de Masias Recycling han encaixat amb gran èxit. No només s’ha entrat en un model de gestió del residu de reconegut prestigi internacional, sinó que ha sabut incorporar als seus processos les especificitats climàtiques que aquest país requereix en totes les fases de la gestió del residu: maquinària, temperatura, manteniment.

En el cas de França, per la seva part, el repte que s’ha assolit als diferents projectes que ha desenvolupat allà té a veure amb els processos propis de la gestió del residu. Les diferències en el seu tractament amb la resta de països són evidents i la seva adaptació ha estat exemplar per optimitzar les demandes i convertir-les en solucions 100% rendibles.

En aquest camí cap a un mercat global, cal destacar també l’adaptació del model de gestió industrial al marc legal del país on ha aterrat. El Regne Unit és un cas especialment exemplar de com Masias Recycling ha establert les bases d’uns processos tècnics i d’enginyeria que s’adapten perfectament al marc jurídic que regeix el mercat de la gestió del residu urbà britànic.

En definitiva, entendre que la gestió del residu és un bé comú que ens iguala com a individus d’una societat complexa ens permet actuar amb la convicció que el mercat no és nacional ni internacional, sinó que cal tractar una necessitat que és global. Per fer-ho bé, cal atendre els requeriments, condicions, variables i obstacles que es troben pel camí per fer d’allò que fins ara és rebuig, un bé rendible per a la societat.